Hệ thống thông báo an ninh khẩn cấp

Hệ thống thông báo an ninh khẩn cấp của FBT (Emergency Security Notification System) là một hệ thống được thiết kế để cung cấp cảnh báo và thông tin an ninh cho nhân viên và khách hàng trong trường hợp khẩn cấp.