Beambrush Lasers

Beambrush Lasers
BeamBrush 6800 Laser
 9    
Kvant
BeamBrush có sẵn ở các phiên bản 6,8-Watt, 10-Watt và 35-Watt
Khả năng thay đổi kích thước của chùm tia chiếu
Chờ đặt hàng
BeamBrush 3 hệ thống chiếu tia Laser Kvant 3W - Giá Call
 249    
Kvant
Cấu trúc chịu lực và thiết kế bên trong mạnh mẽ và chắc chắn
Các mô-đun laser RGB hoàn toàn tùy chỉnh
Chế độ hiển thị cân bằng màu
Cơ chế căn chỉnh chùm tia dễ dàng tiếp cận
Chờ đặt hàng
BeamBrush 35 hệ thống chiếu tia Laser Kvant 38W - Giá Call
 176    
Kvant
Cấu trúc chịu lực và thiết kế bên trong mạnh mẽ và chắc chắn
Các mô-đun laser RGB hoàn toàn tùy chỉnh
Chế độ hiển thị cân bằng màu
Cơ chế căn chỉnh chùm tia dễ dàng tiếp cận
Chờ đặt hàng
BeamBrush 6.8 hệ thống chiếu tia Laser Kvant 6.8W - Giá Call
 268    
Kvant
Cấu trúc chịu lực và thiết kế bên trong mạnh mẽ và chắc chắn
Các mô-đun laser RGB hoàn toàn tùy chỉnh
Chế độ hiển thị cân bằng màu
Cơ chế căn chỉnh chùm tia dễ dàng tiếp cận
Chờ đặt hàng
BeamBrush 10 hệ thống chiếu tia Laser Kvant 9.7W - Giá Call
 185    
Kvant
Cấu trúc chịu lực và thiết kế bên trong mạnh mẽ và chắc chắn
Các mô-đun laser RGB hoàn toàn tùy chỉnh
Chế độ hiển thị cân bằng màu
Cơ chế căn chỉnh chùm tia dễ dàng tiếp cận
Chờ đặt hàng