Kvant Atom Laser

Kvant Atom Laser
Atom 20 Hệ thống tia Laser Kvant 20W
 170    
Kvant
Khung máy Atom 2022 nhẹ hơn 30%, nhỏ hơn đáng kể và chắc chắn hơn so với người tiền nhiệm
Mạnh mẽ và đủ mạnh mẽ, cơ bản nhưng tinh vi
Chờ đặt hàng
Atom 42 Hệ thống tia Laser Kvant 42W
 30    
Kvant
Mạnh mẽ và đủ mạnh mẽ, cơ bản nhưng tinh vi
Khung máy Atom 2022 nhẹ hơn 30%, nhỏ hơn đáng kể và chắc chắn hơn so với trước đây
Chờ đặt hàng
Atom 30 Hệ thống tia Laser Kvant 30W
 161    
Kvant
Mạnh mẽ và đủ mạnh mẽ, cơ bản nhưng tinh vi
Khung máy Atom 2022 nhẹ hơn 30%, nhỏ hơn đáng kể và chắc chắn hơn so với người tiền nhiệm
Chờ đặt hàng