Outdoor Laser Protection

Outdoor Laser Protection là các biện pháp được sử dụng để bảo vệ các thành phần quan trọng trong hệ thống laser khi sử dụng ở ngoài trời.
Rain cover - type F (BeamBrush 3,6.8,10) Phụ kiện che chắn type F Kvant
 105    
Kvant
Phụ kiện Laser type F
Cover dành cho BeamBrush 3000, 6800, 10
Chờ đặt hàng
Rain cover - type B (CM6,6.8) Phụ kiện che chắn type B Kvant
 80    
Kvant
Phụ kiện Laser type B
Cover dành cho Clubmax 6000 FB4, 6800 FB4
Chờ đặt hàng
Rain cover - type E (BeamBrush 35) Phụ kiện che chắn type E Kvant
 89    
Kvant
Phụ kiện Laser type E
Cover dành cho BeamBrush 35
Chờ đặt hàng
Rain cover - type D (Atom, Spectrum 2022 models) Phụ kiện che chắn type D Kvant
 75    
Kvant
Phụ kiện Laser type D
Cover dành cho 2022 Atom và 2022 Spectrum
Chờ đặt hàng
Rain cover (Elite 5) Unity
 103    
Unity Laser
Áo mưa bảo vệ sản phẩm Laser Unity
Bảo vệ khỏi mọi thời tiết ẩm ướt
Chờ đặt hàng
Rain cover - type C (CM10,15) Phụ kiện che chắn type C Kvant
 469    
Kvant
Phụ kiện Laser type C
Cover dành cho Clubmax 10 FB4, 15 FB4
Chờ đặt hàng
Rain cover - type A (CM2,3,3.4) Phụ kiện che chắn type A Kvant
 83    
Kvant
Phụ kiện Laser type A
Cover dành cho Clubmax 2000, 2000 FB4, 3000 FB4, 3400 FB4
Chờ đặt hàng
Rain cover (Raw 1.7,3) Unity
 95    
Unity Laser
Áo mưa bảo vệ sản phẩm Laser Unity
Bảo vệ khỏi mọi thời tiết ẩm ướt
Chờ đặt hàng
Rain cover (Elite 2,3) Unity
 83    
Unity Laser
Áo mưa bảo vệ sản phẩm Laser Unity
Bảo vệ khỏi mọi thời tiết ẩm ướt
Chờ đặt hàng
Rain cover (Elite 10) Unity
 153    
Unity Laser
Áo mưa bảo vệ sản phẩm Laser Unity
Bảo vệ khỏi mọi thời tiết ẩm ướt
Chờ đặt hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.