Unity Laser

Unity Laser
RAW 10 Hệ thống Laser Unity
 215    
Unity Laser
104,120,000
Unity RAW 10 là một hệ thống laser dựa trên diode, RGB đầy màu sắc
Được thiết kế cho các địa điểm lớn trong nhà và các buổi trình diễn ngoài trời quy mô từ trung bình đến lớn
Những khách hàng cần hiệu ứng chùm tia trên không có sức ảnh hưởng, với khả năng tạo ra đồ họa laser, logo và chữ.
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
Elite 3 Pro FB4 Đèn Unity Laser bán dẫn diode 3.1W
 43,001    
Unity Laser
94,350,000
Được thiết kế cho các chuyên gia chiếu sáng
Hiệu ứng chùm tia laze sáng hơn, sống động hơn
Đồ họa, văn bản và logo chất lượng cao hơn
Hỗ trợ cho DMX, ArtNET, PC và Automode.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Elite 5 Pro FB4 Đèn Unity Laser bán dẫn diode 5.5W Elite Pro Series
 50,921    
Unity Laser
187,990,000
Được thiết kế cho các chuyên gia chiếu sáng.
Hiệu ứng chùm tia laze sáng hơn, sống động hơn.
Đồ họa, văn bản và logo chất lượng cao hơn.
Hỗ trợ cho DMX, ArtNET, PC và Automode.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
RAW 3 Đèn Unity Laser bán dẫn diode 3W
 42,802    
Unity Laser
46,410,000
Được thiết kế cho club, buổi hòa nhạc và địa điểm giải trí
Hiệu ứng chùm tia trên không có tác động - Ánh xạ Laze
Có khả năng đồ họa, văn bản và logo
ILDA tương thích, tạo nội dung tùy chỉnh
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Raw 5 Đèn Unity Laser bán dẫn diode 5w
 42,234    
Unity Laser
68,920,000
Được thiết kế cho club, buổi hòa nhạc và địa điểm giải trí
Hiệu ứng chùm tia trên không có tác động - Ánh xạ Laze
Có khả năng đồ họa, văn bản và logo
ILDA tương thích, tạo nội dung tùy chỉnh
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Elite 5 ILDA Hệ thống Laser Unity 5,5W
 183    
Unity Laser
ELITE 5 ILDA là hệ thống laser dựa trên đi-ốt, RGB đầy đủ màu sắc
Được thiết kế cho các khách hàng sản xuất và lưu diễn
Những người muốn tạo ra hiệu ứng chùm tia trên không có tác động cao, cũng như đồ họa, logo và văn bản laser đầu ra cao hơn
Chờ đặt hàng
Elite 3 ILDA Hệ thống Laser Unity 3W
 1,025    
Unity Laser
Unity ELITE 3 ILDA là hệ thống ilda laser ilda dựa trên đi-ốt RGB đủ màu 3 Watt
Elite cải tiến mọi thứ từ dòng RAW của chúng tôi
Bằng cách tích hợp hệ thống laze vào một lớp vỏ chắc chắn hơn
Chờ đặt hàng
RAW 1.7 Máy Laser Unity
 395    
Unity Laser
Unity RAW 1.7 là máy chiếu laser ilda dựa trên đi-ốt RGB đầy đủ màu sắc
Được thiết kế cho những khách hàng muốn có một hệ thống chiếu laser thân thiện về mặt kinh tế
Vẫn có khả năng tạo ra hiệu ứng chùm tia trên không đẹp mắt, cũng như đồ họa, logo và văn bản laser có độ phân giải cao .
Chờ đặt hàng
Elite 2 Pro FB4 Hệ thống Laser Unity 2W dùng với Pangolin FB4
 779    
Unity Laser
Unity ELITE 2 PRO FB4 là hệ thống laser dựa trên đi-ốt RGB đủ màu 2 Watt
Với máy chủ phương tiện FB4 của Pangolin được tích hợp bên trong lớp vỏ chắc chắn
ELITE 2 PRO FB4 của chúng tôi lý tưởng cho các nhà thiết kế ánh sáng
Chờ đặt hàng
Elite 10 ILDA Hệ thống Laser Unity 10,5W
 234    
Unity Laser
ELITE 10 ILDA là hệ thống laser dựa trên đi-ốt, RGB đủ màu
Được thiết kế cho các khách hàng sản xuất và lưu diễn
Những người muốn tạo ra hiệu ứng chùm tia trên không có tác động cao, cũng như đồ họa, biểu trưng và văn bản laser đầu ra cao hơn
Chờ đặt hàng
Elite 2 ILDA Hệ thống Laser Unity 2W
 213    
Unity Laser
Unity ELITE 2 ILDA là hệ thống ilda laser ilda dựa trên đi-ốt RGB đủ màu 2 watt
Elite cải tiến mọi thứ từ dòng RAW của chúng tôi
Bằng cách tích hợp hệ thống laze vào một lớp vỏ chắc chắn hơn
Chờ đặt hàng