Unity Laser

Unity Laser
Elite 3 Pro FB4 Đèn Unity Laser bán dẫn diode 3.1W - Giá Call
 209    
Unity Laser
Được thiết kế cho các chuyên gia chiếu sáng
Hiệu ứng chùm tia laze sáng hơn, sống động hơn
Đồ họa, văn bản và logo chất lượng cao hơn
Hỗ trợ cho DMX, ArtNET, PC và Automode.
Chờ đặt hàng
So sánh
Elite 5 Pro FB4 Đèn Unity Laser bán dẫn diode 5.5W Elite Pro Series - Giá Call
 227    
Unity Laser
Được thiết kế cho các chuyên gia chiếu sáng.
Hiệu ứng chùm tia laze sáng hơn, sống động hơn.
Đồ họa, văn bản và logo chất lượng cao hơn.
Hỗ trợ cho DMX, ArtNET, PC và Automode.
Chờ đặt hàng
So sánh
RAW 3 Đèn Unity Laser bán dẫn diode 3W - Giá Call
 185    
Unity Laser
Được thiết kế cho club, buổi hòa nhạc và địa điểm giải trí
Hiệu ứng chùm tia trên không có tác động - Ánh xạ Laze
Có khả năng đồ họa, văn bản và logo
ILDA tương thích, tạo nội dung tùy chỉnh
Chờ đặt hàng
So sánh
Raw 5 Đèn Unity Laser bán dẫn diode 5w - Giá Call
 202    
Unity Laser
Được thiết kế cho club, buổi hòa nhạc và địa điểm giải trí
Hiệu ứng chùm tia trên không có tác động - Ánh xạ Laze
Có khả năng đồ họa, văn bản và logo
ILDA tương thích, tạo nội dung tùy chỉnh
Chờ đặt hàng
So sánh