• Thương hiệu Turbosound
 • Thương hiệu Behringer
 • Thương hiệu Meyer Sound
 • Thương hiệu Lab Gruppen
 • Thương hiệu TASKER
 • Thương hiệu SKB
 • Thương hiệu Midas
 • Thương hiệu Klark Teknik
 • Thương hiệu Lake
 • Thương hiệu McCauley - Loa chính thức tại WorldCup 2018
 • Thương hiệu TC HELICON
 • Thương hiệu tc Electronic
 • Thương hiệu Denon

Instrument » TC HELICON

Hoàng Bảo Khoa là nhà phân phối Nhạc Cụ dành cho studio uy tín với đội ngũ chuyên nghiệp
 TC Electronic is founded by brothers Kim and John Rishoj in the suburbs of Aarhus, Denmark. Drawing from their experience as musicians, they develop the now legendary Stereo Chorus/Flanger guitar pedal or simply – SCF. Praised for its lush tones, and a low noise level and transparent character, the now legendary SCF remained in production for 40 years and is still sought after today.

Xem thêm >