• Thương hiệu Turbosound
 • Thương hiệu Behringer
 • Thương hiệu Meyer Sound
 • Thương hiệu Lab Gruppen
 • Thương hiệu TASKER
 • Thương hiệu SKB
 • Thương hiệu Midas
 • Thương hiệu Klark Teknik
 • Thương hiệu Lake
 • Thương hiệu McCauley - Loa chính thức tại WorldCup 2018
 • Thương hiệu TC HELICON
 • Thương hiệu tc Electronic
 • Thương hiệu Denon
 • Thương hiệu AURATONE
 • Thương hiệu Bugera

Thong tin thanh toan

 Trước hết công ty Hoàng Bảo Khoa cảm ơn Quí Khách đã tin tưởng chọn sản phẩm của cty chúng tôi, về sự thanh toán sản phẩm cty có những qui định sau:

- Quí khách hàng luôn thanh toán trước khi nhận sản phẩm
- Quí khách hàng có thể chọn chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt tại công ty chúng tôi.

Trân Trọng