• Thương hiệu Turbosound
 • Thương hiệu Behringer
 • Thương hiệu Meyer Sound
 • Thương hiệu Lab Gruppen
 • Thương hiệu TASKER
 • Thương hiệu SKB
 • Thương hiệu Midas
 • Thương hiệu Klark Teknik
 • Thương hiệu Lake
 • Thương hiệu McCauley - Loa chính thức tại WorldCup 2018
 • Thương hiệu TC HELICON
 • Thương hiệu tc Electronic
 • Thương hiệu Denon
 • Thương hiệu AURATONE
 • Thương hiệu Bugera

Effect - Signal Processors » Klark Teknik

Hoàng Bảo Khoa - nhà phân phối Bộ Xử Lý Tín Hiệu (digital signal processing-DSP) nổi tiếng trên thế giới TC Electronic, TC Helicon, Klark Teknik, Midas, Behringer cùng với đội ngũ kỷ thuật chia sẻ Tận Tình Chuyên Nghiệp.