• Thương hiệu Turbosound
 • Thương hiệu Behringer
 • Thương hiệu Meyer Sound
 • Thương hiệu Lab Gruppen
 • Thương hiệu TASKER
 • Thương hiệu SKB
 • Thương hiệu Midas
 • Thương hiệu Klark Teknik
 • Thương hiệu Lake
 • Thương hiệu McCauley - Loa chính thức tại WorldCup 2018
 • Thương hiệu TC HELICON
 • Thương hiệu tc Electronic
 • Thương hiệu Denon
 • Thương hiệu AURATONE
 • Thương hiệu Bugera

C8 - Giá Call

C8 - Giá Call
Mã sản phẩm: C8
Đánh giá:
4.2/5 trong 16 lượt 
  2-Way Full Range, 1" x 8" , Passive, Phoenix, Black
Gọi hotline 0799 030088 để biết thêm chi tiết sản phẩm.