• Thương hiệu Turbosound
  • Thương hiệu Meyer Sound
  • Thương hiệu Behringer
  • Thương hiệu LAB GRUPPEN
  • Thương hiệu TASKER
  • Thương hiệu TANNOY
  • Thương hiệu SKB
  • Thương hiệu Midas
  • Thương hiệu Klark Teknik
  • Thương hiệu Lake
  • Thương hiệu McCauley - Loa chính thức tại WorldCup 2018

C8 - Giá Call

C8 - Giá Call
Mã sản phẩm: C8
Đã xem: 165
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
  2-Way Full Range, 1" x 8" , Passive, Phoenix, Black
Gọi hotline 0799 030088 để biết thêm chi tiết sản phẩm.