Làm cách nào để kết nối X-Touch với bộ trộn X32 qua Ethernet?

16/04/2022    492    4.6/5 trong 2 lượt 
Làm cách nào để kết nối X-Touch với bộ trộn X32 qua Ethernet?
Để kết nối X-Touch với X32, chỉ cần kết nối hai thiết bị bằng cáp ethernet hoặc kết nối cả hai thiết bị với cùng một bộ định tuyến (tùy chọn thứ hai này có thể hữu ích hơn nếu bạn định kết nối cả máy tính hoặc thiết bị khác với X32 của bạn.)
 Trên X-Touch, giữ nút chọn Kênh 1 khi bạn đang bật nguồn thiết bị để thay đổi chế độ giả lập. Thay đổi cài đặt này thành XCtrl bằng cách sử dụng bộ mã hóa quay trên Kênh 1, sau đó: 

- Sử dụng bộ mã hóa quay Kênh 2 để chọn Mạng 
- Sử dụng bộ mã hóa quay Kênh 3 để chọn DHCP
- Sử dụng bộ mã hóa quay Kênh 4 để chọn Bật.

Bây giờ hãy nhấp lại vào nút Chọn kênh 1. Khi bạn nhìn thấy từ 'Quét' trên dải viết nguệch ngoạc của Kênh 8, hãy đẩy bộ mã hóa quay Kênh 8. X-Touch sẽ tự động tìm X32 và thực hiện theo các cài đặt trên thiết bị.

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO KHOA

Head Office: 396 Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, Quận 7 TP.HCM
Liên hệ: 028.73003875
 

Liên Hệ

Tìm kiếm

Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.