Làm cách nào để sử dụng cổng THRU?

16/04/2022    662    4.57/5 trong 3 lượt 
Làm cách nào để sử dụng cổng THRU?
Thông thường, các bộ tổng hợp sẽ có cổng MIDI THRU hơn là cổng MIDI Out.
 Thông thường, các bộ tổng hợp sẽ có cổng MIDI THRU hơn là cổng MIDI Out.

Cổng MIDI THRU sẽ xuất ra bất kỳ tín hiệu nào đang được đưa vào thiết bị thông qua cổng MIDI IN (hoặc cổng USB, tùy thuộc vào thiết bị) hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Bộ tổng hợp tương tự nói riêng không gửi tín hiệu MIDI nội bộ, vì vậy việc bao gồm cổng này cho phép bạn đặt hệ thống tổng hợp của mình trong chuỗi MIDI và kết nối với các đơn vị khác từ đầu ra của nó. Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt một đơn vị sau bộ tổng hợp tương tự và kiểm soát các thông số của nó từ đơn vị đầu tiên trong chuỗi của bạn, mà không ảnh hưởng đến cài đặt của tổng hợp tương tự của bạn. 

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO KHOA

Head Office: 396 Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, Quận 7 TP.HCM

Tìm kiếm

Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.