Reset- Làm cách nào để thực hiện khôi phục cài đặt gốc trên FCB1010?

09/04/2022    252    4.6/5 trong 2 lượt 
Reset- Làm cách nào để thực hiện khôi phục cài đặt gốc trên FCB1010?
Reset- Làm cách nào để thực hiện khôi phục cài đặt gốc trên FCB1010?
  Nhấn và giữ các công tắc chân "1" và "6" trong ít nhất 3 giây trong khi bật nguồn. Màn hình sẽ bắt đầu đếm ngược từ 9 đến 0. Hoàn tất đặt lại khi đạt đến 0.    

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO KHOA

Head Office: 396 Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, Quận 7 TP.HCM

Tìm kiếm

Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.