Tại sao PC chạy Windows 10 của tôi nhận dạng được nó trong kết nối USB nhưng không nhận dạng được trong thiết bị âm thanh?

09/04/2022    402    4.6/5 trong 2 lượt 
Tại sao PC chạy Windows 10 của tôi nhận dạng được nó trong kết nối USB nhưng không nhận dạng được trong thiết bị âm thanh?
Tại sao PC chạy Windows 10 của tôi nhận dạng được nó trong kết nối USB nhưng không nhận dạng được trong thiết bị âm thanh?
 Thử gỡ cài đặt UM2 và các trình điều khiển của nó khỏi PC, sau đó cài đặt lại chúng. Có thể do PC vừa thực hiện cập nhật khiến UM2 không được nhận dạng nữa.

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO KHOA

Head Office: 396 Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, Quận 7 TP.HCM

Tìm kiếm

Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.