• Thương hiệu McCauley
  • Thương hiệu Behringer
  • Thương hiệu LAB GRUPPEN - Lake
  • Thương hiệu Turbosound
  • Thương hiệu TASKER
  • Thương hiệu Midas
  • Thương hiệu SKB
  • Thương hiệu Meyer Sound
  • Thương hiệu Klark Teknik
  • Thương hiệu Lake
  • Thương hiệu TANNOY

MJF-210 Giá Call

MJF-210 Giá Call
Mã sản phẩm: MJF-210
Đã xem: 66
Thương hiệu: Meyer Sound
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 

 

 

Operating Frequency Range1  

Frequency Response

55 Hz 18 kHz

Response2  60 Hz – 16 kHz ±4 dB

589 mm x 353 mm x 531 mm)

67 lbs (30.4 kg)


                    
 

Gọi hotline 0799 030088 để biết thêm chi tiết sản phẩm.