• Thương hiệu McCauley
  • Thương hiệu Behringer
  • Thương hiệu LAB GRUPPEN - Lake
  • Thương hiệu Turbosound
  • Thương hiệu TASKER
  • Thương hiệu Midas
  • Thương hiệu SKB
  • Thương hiệu Meyer Sound
  • Thương hiệu Klark Teknik
  • Thương hiệu Lake
  • Thương hiệu TANNOY

IP20000

IP20000
Mã sản phẩm: IP2000
Đã xem: 226
Thương hiệu: Turbosound
Đánh giá:
4.3/5 trong 17 lượt 
Giá: 28.440.000
 

1,000 Watt Powered Column Loudspeaker with a 12" Subwoofer, 17 Neodymium Drivers, Klark Teknik Spatial Sound Technology, Digital Mixer, Remote Control via iPhone/iPad and Bluetooth Audio Streaming

 

Gọi hotline 0799 030088 để biết thêm chi tiết sản phẩm.