• Thương hiệu McCauley
  • Thương hiệu Behringer
  • Thương hiệu LAB GRUPPEN - Lake
  • Thương hiệu Turbosound
  • Thương hiệu TASKER
  • Thương hiệu Midas
  • Thương hiệu SKB
  • Thương hiệu Meyer Sound
  • Thương hiệu Klark Teknik
  • Thương hiệu Lake
  • Thương hiệu TANNOY

SM12 - Giá Call

SM12 - Giá Call
Mã sản phẩm: SM12
Đã xem: 60
Thương hiệu: McCauley
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
 2-Way Full Range Coax, 1 .4" x 12", Sw Passive , NL4, Black
Gọi hotline 0799 030088 để biết thêm chi tiết sản phẩm.