• Thương hiệu McCauley - Loa chính thức tại WorldCup 2018
  • Thương hiệu Behringer
  • Thương hiệu LAB GRUPPEN
  • Thương hiệu Turbosound
  • Thương hiệu TASKER
  • Thương hiệu Midas
  • Thương hiệu SKB
  • Thương hiệu Meyer Sound
  • Thương hiệu Klark Teknik
  • Thương hiệu Lake
  • Thương hiệu TANNOY

Trọn bộ Karaoke 55.000.000

03/08/2020
Trọn bộ Karaoke 55.000.000
-Dàn karaoke thương hiệu Turbosound, Behringer: + 2 con IP1000 + 1 Mixer XR12 + 1 Bộ Microphone ULM302MIC
 -Dàn karaoke thương hiệu Turbosound, Behringer:
 + 2 con IP1000
 + 1 Mixer XR12
 + 1 Bộ Microphone ULM302MIC