• Thương hiệu McCauley
  • Thương hiệu Behringer
  • Thương hiệu LAB GRUPPEN - Lake
  • Thương hiệu Turbosound
  • Thương hiệu TASKER
  • Thương hiệu Midas
  • Thương hiệu SKB
  • Thương hiệu Meyer Sound
  • Thương hiệu Klark Teknik
  • Thương hiệu Lake
  • Thương hiệu TANNOY

N208 - Giá Call

N208 - Giá Call
Mã sản phẩm: N208
Đã xem: 76
Thương hiệu: McCauley
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 
 2-Way Full Range, 1.4" x Dual 8", Line Array, Passive, Phoenix, Black
Gọi hotline 0799 030088 để biết thêm chi tiết sản phẩm.