Hotline: 0799 03 00 88

Portable - Dòng gọn nhẹ

NX3000
6.520.000
Mã: NX3000
Còn hàng
NX6000
10.810.000
Mã: NX6000
Còn hàng
NX1000D
7.120.000
Mã: NX1000D
Còn hàng
NX4-6000
11.270.000
Mã: NX4-6000
Còn hàng
NX3000D
8.460.000
Mã: NX3000D
Còn hàng
NX6000D - Ampli Behringer
12.260.000
Mã: NX6000D
Còn hàng
EP2000 - Ampli Behringer
8.400.000
Mã: EP2000
Còn hàng
EP4000
10.070.000
Mã: EP4000
Còn hàng
PDX3000 - Ampli Lab Gruppen
17.800.000
Mã: PDX3000
Còn hàng
NX1000 - Ampli Behringer
5.680.000
Mã: NX1000
Còn hàng